Meerkunners Project i.s.m. de 7evende Montessorischool Amsterdam

De directeur van de 7evende Montessorischool in Amsterdam heeft een leuk bericht gepubliceerd over het Meerkunners Project dat in samenwerking met Orbit is georganiseerd. Daarnaast wordt het Meerkunners project genoemd in DIT artikel van het Parool.

Bericht 7evende Montessorischool

Wist u dat we op school een naschools project hebben dat Meerkunners heet? De kinderen die meedoen aan dit project willen graag extra hulp om meer uit zichzelf te halen.

Twee middagen per week werken de leerlingen aan specifieke vakken en vaardigheden; begrijpend lezen en de aanpak daarvan, studievaardigheden zijn voorbeelden van de vakken. Minstens zo belangrijk zijn de vaardigheden en de zelfreflectie tijdens dit project: doorzetten, taakgerichtheid, plannen en jezelf een doel stellen zijn belangrijke items.

Deze week sloten we het project met deze achtste groepers af. Zij werkten 20 weken met elkaar. De leerlingen presenteerden zichzelf en dat wat ze, terugkijkend, in het project hebben gedaan en geleerd. De presentaties waren kritisch en informatief, lovend en leerzaam. Doelen werden gehaald en groei benoemd.

Alle 12 meerkunners: Chapeau!
Alle ouders van de meerkunners: dank voor de samenwerking.

Over niet al te lange tijd start een nieuwe groep Meerkunners, zij komen uit groep 7.