PRIVACY POLICY

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01. Huiswerkinstituut Orbit

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Huiswerkinstituut Orbit.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Huiswerkinstituut Orbit verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door ons, neem dan gerust contact op!

Huiswerkinstituut Orbit
J.J. Cremerplein 2
1054 TK, Amsterdam
Telefoon: 020 - 776 3902
E-mail: info@huiswerkinstituutorbit.nl

BTW: NL173411277B01
KVK: 34360179

02. Doel gegevens

Er wordt door ons voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

Wij versturen via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website. Ook gebruiken wij bovenstaande gegevens van onze klanten voor deze doeleinden.

2. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Huiswerkinstituut Orbit via de website, e-mail of telefonisch. We vragen om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, adres, e-mailadres, bankrekening gegevens, telefoonnummer en de naam van de betreffende leerling.

3. Digitale Marketing

De website www.huiswerkinstituutorbit.nl verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren en digitale marketing activiteiten te ontplooien. Dit gebeurt met Google Analytics, Google Adwords en Facebook. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers. De volgende type cookies worden gebruikt om je gegevens te verzamelen:

  • Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.
  • Analyticscookies: via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.
  • Advertisingcookies: om advertenties te serveren, worden ook cookies geplaatst. Adverteerders kúnnen de cookies die zij plaatsen gebruiken om informatie over bezoekers te verzamelen.

03. Ontvangers

De gegevens die wij ontvangen en verwerken worden beheerd d.m.v.:

1. Squarespace

De website van Huiswerkinstituut Orbit wordt gehost bij Squarespace, Inc, 225 Varick Street, 12th Floor, New York, NY 10014.

2. Yourhosting

De e-mail van Huiswerkinstituut Orbit wordt gehost bij Yourhosting.

3. Snelstart 

Voor facturatie gebruiken wij de software van Snelstart. Jouw gegevens zijn opgeslagen op de server van Snelstart.

4. Administration4you

De boekhouding wordt verzorgd door Administration4you. Jouw gegevens zijn opgeslagen op de server van Administration4you.

5. Google Drive

De interne vastlegging van klantgegevens doen wij in Google Drive.

6. Homi

We gebruiken Homi als planningssysteem.

04. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@huiswerkinstituutorbit.nl.

2. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met ons via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

3. Digitale Marketing applicaties

De gegevens die we voor Digitale Marketing doeleinde verzamelen op de website zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard in Google Analytics, Google Adwords en Facebook. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Huiswerkinstituut Orbit of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Huiswerkinstituut Orbit. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

05. Beveiliging

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website www.huiswerkinstituutorbit.nl privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

06. Jouw rechten

1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij ons vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief.

3. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Huiswerkinstituut Orbit vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

4. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij ons opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dienen wij al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

5. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ )

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Huiswerkinstituut Orbit jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@huiswerkinstituutorbit.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten

Huiswerkinstituut Orbit verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief en de facturen te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kunnen wij de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met ons met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Huiswerkinstuut Orbit behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer wij dit gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Huiswerkinstituut Orbit te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Huiswerkinstituut Orbit
J.J. Cremerplein 2
1054 TK, Amsterdam
Telefoon: 020 - 776 3902
E-mail: info@huiswerkinstituutorbit.nl

BTW: NL173411277B01
KVK: 34360179