Zoals elk jaar komt de belangrijke toets, de Centrale Eindtoets (Cito), voor de basisschool er weer aan. Nu is het moment om uw kind klaar te stomen voor deze belangrijke toets!

Dit schooljaar zal de Cito in April 2018 plaats vinden. Sommige basisscholen doen zelfs al een oefen-Cito eerder in het schooljaar om een indicatie te krijgen van de kinderen. NU is het dus het moment om uw kind klaar te stomen voor deze belangrijke toets.

Bij Huiswerkinstituut Orbit geven we Cito trainingen / bijlessen om uw kind geleidelijk voor te bereiden op de verschillende onderdelen van deze toets. Begin tijdig zodat uw kind hier zoveel mogelijk profijt van zal hebben.
Sommige kinderen hebben moeite met bepaalde afname onderdelen, raken gestrest of willen gewoon oefenen.

Celina is onze Entreetoets en Cito specialist. Zij zal beschikbaar zijn om met uw kind de onderdelen door te nemen en te oefenen, daarbij geeft zij verschillende tips en handvatten die kunnen helpen bij het oplossen van de verschillende opgaven.

 

 

De mogelijkheden

Meerkunners-training

Wij bieden twee verschillende trainingen aan. Eén training van 10 bijeenkomsten richt zich vooral op Taal en Begrijpend lezen. Begrijpend lezen vinden wij heel erg belangrijk, namelijk het goed kunnen begrijpen van een tekst, is essentieel om de opdracht juist uit te kunnen voeren. Bij de tweede training richten wij ons op Rekenen en Studievaardigheden, hierbij komen onder andere de redactiesommen, automatiseren van tafels, lezen van schema’s en verhoudingen aan bod. Een kind kan kiezen om een van de twee trainingen te volgen of beide, elke training bestaat uit een 10-weekse sessie van anderhalf uur per keer buiten de reguliere onderwijstijd. Per groep werken we met minimaal 4 en maximaal 8 kinderen.

Een training zal van start gaan als er tenminste 4 en maximaal 8 leerlingen aangemeld zijn.

Kosten per gehele training: 250 euro per leerling (incl. materiaal, drinken en een tussendoortje).

Locatie: Huiswerkinstituut Orbit J.J. Cremerplein 2 of Sweelinck-college op de Gabriel Metsustraat 20.

 

Bijlessen voor Cito en Entreetoets

Bij Huiswerkinstituut Orbit kunt u ook terecht voor Cito en Entreetoets bijlessen om uw kind geleidelijk voor te bereiden op de verschillende onderdelen van deze toets. Individueel wordt er nagegaan waarin uw kind ondersteuning wil ontvangen. Door middel van uitleg en oefeningen zal uw kind worden begeleid bij het uitvoeren van opgaven voor deze belangrijke toets.

Kosten voor een individuele bijles: 35 euro per uur en 42,50 euro per 1,5 uur.

Locatie: Huiswerkinstituut Orbit J.J. Cremerplein 2 of Sweelinck-college op de Gabriel Metsustraat 20.